Contacte

El Patronat d'Esports és una fundació pública que, tot seguint les directrius de l'Ajuntament, té per objectiu el foment de l'esport a la ciutat d'Eivissa. També s'encarrega de mantenir les instal.lacions dedicades a aquest fi, així com de crear-ne de noves en funció de les necessitats que sorgeixin.
AdreçaCarrer de Campanitx, 26

Telèfon971 313 564

Fax971 313 522

Correu electrònicesports@eivissa.es